Vydané v roku 2016:

• Ján Košturiak / Miroslav Saniga

Pomaly ďalej zájdeš

Objednávka


• Sprievodca pre pútnikov Slovenská mariánska cesta


Vydané v roku 2015:

Stolový kalendár Pútnické miesta Slovenska

• Edícia Prsteň a kľúč


Vydané v roku 2014:

Kresťania a podnikanie - Ján Košturiak

• Nástenný kalendár Najznámejšie pútnické miesta na Slovensku 2015

 Listy k srdcu | Listy pre lásku - br. Damián Marian Szulowski
Predajná cena 5,00 €


Vydané v roku 2013:

 Nástenný Mariánsky kalendár 2014

 Kostol sv. Barbory, Žilina


 Kostol sv. Jakuba, KNM


• Prvé kroky, prvé slová... Zo života Žilinskej diecézy 2008 – 2013

Knihu si môžete zakúpiť
v kníhkupectve Artfórum v Žiline alebo na Biskupskom úrade v Žiline.


• 

Knihu si môžete zakúpiť
na Biskupskom úrade v Žiline v cene 7 €.


Vydané v roku 2012:

• Katedrála Najsvätejšej Trojice, Žilina

Knihu si môžete zakúpiť
v sakristii Katedrály Najsvätejšej Trojice 
alebo poslať objednávku na info@alfaaomega.com


Kalendáre na rok 2013:

• Pútnické miesta Žilinskej diecézy 2013

• Kostoly a kaplnky 
v Žilinskej diecéze zasvätené sv. Cyrilovi 
a sv. Metodovi 

Náhľady kalendárov si môžete pozrieť v sekcii Ukážky.


Pripravujeme:

Knihy:

• Kostol sv. Štefana kráľa, Žilina - Závodie

• Kostol sv. Pavla - sirotár, ŽilinaLinky:

Farnosť Žilina-mesto

Žilinská diecéza

Inštitút Communio

Sväté písmo

Katechizmus

Životopisy svätých

Výveska

Webhosting

Pútnické miesta

Pamiatky na Slovensku


Publikácie Vydavateľstva Alfa a Omega

Ján Košturiak / Miroslav Saniga
Pomaly ďalej zájdeš

Je veľa kníh o úspechu, podnikaní, hľadaní rovnováhy v
živote, manažmente času a zjednodušovaní života a práce. Nechceme opakovať rady, ktoré si môžete nájsť a prečítať sami. Chceme vás pozvať na cestu, ktorou prechádzame my dvaja – na ceste hľada­nia zmyslu a pokoja v živote, objavovania krásy v každej minúte, posilňovania toho dobrého, čo je v nás a vyhýbania sa tomu, čo nás oslabuje. Keď budete čítať túto knižku, zabudnite na svoje projekty, zoznamy úloh a termínov a skúste si predstaviť, že máte iba jeden jediný projekt – váš vlastný život.

Autori 


Slovenská mariánska cesta
Sprievodca pre pútnikov

Ponúkame Vám Sprievodcu pre pútnikov po Slovenskej mariánskej ceste z Gaboltova do Šaštína.
Cena za ks 3 €.

Viac informácíí o Slovenskej mariánskej ceste nájdete tu.


Posvätný ruženec - omaľovánka

Ponúkame Vám omaľovánku so všetkými 20 tajomstvami posvätného ruženca. Omaľovánka je vhodná pre deti od 4 rokov i ako katechetická pomôcka na vyučovanie či stretká. V úvode nájdete návod ako sa modliť ruženec s deťmi a krátky popis ku každému ružencu. Kresby do omaľovánky nakreslil Marián Rudinec. Omaľovánku schválil promótor pre ruženec na Slovensku dominikán fr. Melichar Matis.
Formát 165 × 235 mm, 24 plnofarebných strán.
Cena za ks 1,50 €, pri vačšom odbere možná zľava.

V edícii PRSTEŇ A KĽÚČ doteraz vyšlo:
Ján Košturiak: Kresťania a podnikanie
Miroslav Saniga: Podnikanie v súlade s prírodou - Ako sa učiť podnikať od manažérky prírody
Richard Koiš, Peter Mesároš: Právne minimum začínajúceho podnikateľa
Ivana Tvrdovská: Ako začať? Začať!
Ľubomír Klieštik: Moja cesta
Michal Mária Kukuča OSB: Osoba a podnikanie - Benedikt z Nursie a Karol Wojtyła pre podnikateľov
Juraj Jordán Dovala: Kamene života - Spiritualita práce a podnikania
Štefan a Mária Súkenikovci: Podnikanie a rodina


Publikácia Podnikanie v súlade s prírodou s podnadpisom Ako sa učiť podnikať od manažérky prírody… od Miroslava Sanigu vyšla v januári 2015 v edícii PRSTEŇ A KĽÚČ.

Publikácia Právne minimum začínajúceho podnikateľa dvojice autorov Richarda Koiša a Petra Mesároša vyšla vo februári 2015 v edícii PRSTEŇ A KĽÚČ.

Kresťania a podnikanie
Ján Košturiak

Úvodná publikácia edície PRSTEŇ A KĽÚČ -  edície publikácií pre podnikateľov.

Touto malou knižkou vás chcem pozvať na cestu premýšľania o tom, prečo sme prišli na tento svet a čo by sme mali na ňom vykonať. Sme podnikatelia, každý z nás ma prsteň a kľúč od Pána k spravovaniu časti jeho kráľovstva na tejto zemi. Rámec pre naše podnikanie nám dávajú vzťahy – k Bohu nad nami, k sebe samému a k ľuďom a veciam okolo nás. Budeme radi, ak sa pridáte do nášho spoločenstva, ktoré sa rozhodlo pripravovať brožúrky o podnikaní s kresťanskými hodnotami, stretávať sa a vzájomne sa posilňovať na tejto ceste.  
Ján Košturiak
Nástenný kalendár na rok 2015
Najznámejšie pútnické miesta
na Slovensku


• Bobrov  
• Domaniža
• Dubnica nad Váhom
• Gaboltov
• Korňa, vrch Živčáková
• Levoča
• Litmanová
• Ľutina
• Malá Vieska
• Marianka
• Nitra – Kalvária
• Nová Baňa – Kohútovo
• Obišovce
• Oščadnica
• Rajecká Lesná – Frivald
• Skalka nad Váhom
• Staré Hory
• Šaštín - Stráže
• Topoľčianky
• Trnava
• Trnava – Modranka
• Úhorná
• Višňové
• Vranov nad Topľou


Omaľovánky
Kostoly v Žiline • Pútnické miesta Žilinskej diecézy • Pútnické miesta Slovenska


Listy k srdcu - Listy pre lásku

br. Damián Marian Szulowski


Naše stretnutie s Ježišom
prináša veľa radosti, 
ktorá pramení práve z kríža, 
ktorý sa musíme z lásky 
učiť niesť a prijímať. 
Táto kniha je viac presiaknutá 
ukrižovanou láskou. 
Práve k nej sa približujeme, 
aby sme boli svätí a neoblomní vo viere. 
Ak sa oddáme celí Bohu
On nám dá nahliadnuť do nášho srdca, 
v ktorom môžeme nájsť 
tajomstvo Kristovej lásky.


Dbaj na to, aby tvoj život bol svedectvom lásky.

Láska ktorá nebolela, nikdy nebola láskou.  

Milovať znamená mať v srdci miesto pre každého.

Úsmev je najhlbšou pamiatkou pre tvoje srdce.


Kostol sv. Barbory, Žilina

V júli 2013 vyšla ďalšia zo série publikácií o žilinských kostolov – Kostol sv. Barbory – ktorý je súčasťou františkánskeho kláštora a v súčasnosti ho má v správe Rehoľa kazateľov (dominikánov). Fr. Melichar Jozef Matis, OP: „Novú publikáciu hodnotíme ako súhrn ucelených, hodnotných a doteraz nepublikovaných informácií o Kostole sv. Barbory. Na jej vyhotovení pracoval tím odborníkov - historici, pamiatkár a tiež heraldik. Kniha obsahuje množstvo fotografií, vrátane tých miest, ktoré doteraz neboli zverejnené, pretože boli objavené len nedávno. I to bol jeden z dôvodov dlhšej práce na jej príprave. Veríme, že sa stane obohatením a doplnením mnohých hodnotných informácií o tomto barokovom skvoste v našej Žilinskej diecéze.“


Kostol sv. Jakuba, Kysucké Nové Mesto

V edícii Kostoly vyšla v júni 2013 publikácia o Kostole sv. Jakuba v Kysuckom Novom Meste, najstaršom kostole celých Kysúc. Ako hovorí vdp. Pavol Mazúch, bývalý správca Farnosti sv. Jakuba v Kysuckom Novom Meste: „Hodnotná architektúra a umelecká výzdoba vyjadrujú krásu Božej lásky, ktorá sa nám sprítomňuje v našom kostole a napĺňa naše duše.“ Publikácia zachytáva historický prierez dejinami chrámu, približuje umeleckú hodnotu celého zariadenia kostola – od oltárov, cez maľby, krížovú cestu až po zvony a v neposlednom rade i Kaplnku sv. Kríža. Rovnako sa tiež snaží prehĺbiť i duchovné chápanie jednotlivých artefaktov nachádzajúcich sa v Kostole sv. Jakuba. „Nech je nám Kostol sv. Jakuba natrvalo znamením Božej prítomnosti medzi nami a prostriedkom spásy pre všetkých, ktorí doň vstupujú“ uzatvára svoj príhovor vdp. Mazúch.


Prvé kroky, prvé slová...Prvé kroky, prvé slová…
Zo života Žilinskej diecézy
2008 – 2013

Pri príležitosti 5. výročia Žilinskej diecézy sme v spolupráci s Biskupským úradom 
v Žiline vydali knihu Prvé kroky, prvé slová... s podnadpisom Zo života Žilinskej diecézy 2008 - 2013. Kniha v obrazoch zachytáva život v Žilinskej diecéze od jej vzniku až po súčasnosť.  
Cyrilometodská cesta pútnika

Pozvanie k zdravému pohybu a zároveň odpočinku pre telo i pre dušu. Publikácia ponúka sprevádzanie po miestach, kde sa rodila viera našich otcov a matiek. Ponúka trasy s mapovou dokumentáciou a informáciami o historických lokalitách, ktorými pútnická cesta prechádza. Sprievodca putovaním zároveň predkladá pútnikovi zamyslenia zo života sv. Cyrila a Metoda vo svetle Evanjelia a súčasného života.
Viac info na cm1150.webnode.sk.

Katedrála Najsvätejšej Trojice Žilina

Katedrála Najsvätejšej Trojice ŽilinaPoslaním publikácie je priblížiť historický, kultúrny, umelecký a duchovný rozmer chrámu a jeho jednotlivých častí (hlavný oltár, bočné oltáre, sochy, obrazy, krížová cesta, maľby na stenách, organ...) 

Ježiš hovorí: Ja som chrám
Každý náš chrám ukrýva v sebe Krista ukrižovaného a zmŕtvychvstalého. Toto tajomstvo si pripomíname predovšetkým v každej sv. omši, kde sa s Kristom stretávame v Eucharistii. Pomôcť porozumieť mu nám však môžu i jednotlivé reliéfy nachádzajúce sa v našich kostoloch. Je preto prospešné a múdre poznať ich význam a históriu. 
Recenzie

Dôstojný pán farár Peter Holbička v úvode publikácie hovorí:
"Na Božiu oslavu, z lásky k nemu a v túžbe po jeho blízkosti, si naši predkovia postavili chrám... Každý, kto vkročí do chrámu, by si mal uvedomiť, že vstupuje do domu Božieho. A veriaci zvlášť, že prichádza pred svojho Stvoriteľa a Pána, ktorý tu tajomne prebýva. Aby som viac cítil a prežíval jeho prítomnosť, má všetko v chráme dýchať krásou, velebou a povznášať môjho ducha."

Ladislav Stromček, generálny vikár Žilinskej diecézy: "Vítam vydanie prvej zo série publikácií o žilinských kostoloch. Autorom sa podarilo vložiť do útlej brožúrky bohatý obsah. Tešíme sa na podobné spracovanie v prípade ostatných žilinských kostolov, aby sa do povedomia širšej verejnosti
dostávali historické fakty i poznanie kultúrnej hodnoty našich sakrálnych objektov." 


Poďakovanie

Veľká vďaka za spoluprácu na tomto diele patrí predovšetkým p. Ľubomírovi V. Prikrylovi za odbornú spoluprácu a historické podklady, vdp. Petrovi Holbičkovi, správcovi farnosti Žilina - mesto za ochotu a podporu; rovnako fotografovi Milanovi  Kosecovi za krásne zábery a tiež Petrovi Mikyškovi - kostolníkovi v Katedrále Najsvätejšej Trojice.